మార్చి 2016 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

మార్చి 2016 మొదటి వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

March4th2016Final

1 గంధర్వ యజ్ఞం 1 సూర్యదేవర రామమోహనరావు న్యూ-ఎంట్రీ
2 సంగ్రహ నాటు వైద్యం లొల్లా రామచంద్రరావు రీ-ఎంట్రీ
3 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
4 సైన్స్ విజయాలు జె.ఎస్. భాస్కర్ న్యూ-ఎంట్రీ
5 అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు -2 శ్యామలాదేవి దశిక రీ-ఎంట్రీ
6 నాయకురాలు నాగమ్మ వై. హెచ్. కె. మోహనరావు వరుసగా 2 వారాలుగా
7 భారతదేశపు గ్రేట్ డిబేట్ దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు రీ-ఎంట్రీ
8 శ్రీనాధ కవి శృంగార నైషధం పోలవరపు శ్రీనివాసరావు రీ-ఎంట్రీ
9 చదువు ఏకాగ్రత యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
10 పరుసవేది పాలో కొయిలో రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>