మార్చి 2016 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

మార్చి 2016 మూడవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

Fc

 

1 స్వీట్ హోమ్ రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ
2 మల్లీశ్వరి – సినిమా నవల రావి కొండలరావు వరుసగా 2 వారాలుగా
3 నాగలోకయాగం 1 సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
4 భాగవతంలో చిన్నకథలు ప్రమాగ రామకృష్ణ వరుసగా 2 వారాలుగా
5 వీరభద్రారెడ్డి మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ
6 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ & డా. గాయత్రీదేవి వరుసగా 2 వారాలుగా
7 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
8 వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
9 నిత్యజీవితంలో నవగ్రహములు డా. ఆదిపూడి వెంకట శివ సాయిరామ్ న్యూ-ఎంట్రీ
10 కళాత్యక దర్శకుడు బి. ఎన్. రెడ్డి పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>