ఏప్రిల్ 2016 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

ఏప్రిల్ 2016 మొదటి వారంలో kinigeపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

Apr1Final

1 నాగలోకయాగం 1 సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 3 వారాలుగా
2 ఒక సెక్స్ వర్కర్ ఆత్మకథ నళిని జమీల రీ-ఎంట్రీ
3 ఆంధ్రపథం సాయి పాపినేని న్యూ-ఎంట్రీ
4 పరాశర స్మృతి డా. ఎన్.యల్.నరసింహాచార్య రీ-ఎంట్రీ
5 పలుకుబడి తిరుమల రామచంద్ర న్యూ-ఎంట్రీ
6 సాయంకాలమైంది గొల్లపూడి మారుతీరావు రీ-ఎంట్రీ
7 వీళ్ళనేం చేద్దాం? యండమూరి రవీంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
8 తప్పక చదవాల్సిన వంద కథానికలు డా. వేదగిరి రాంబాబు న్యూ-ఎంట్రీ
9 మనీపర్స్ – 8వ ముద్రణ వంగా రాజేంద్రప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
10 శ్రీ భవిష్య మహాపురాణము డా. యల్లాయి నారాయణరావు న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>