ఏప్రిల్ 2016 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

ఏప్రిల్ 2016 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

Apr12Final

 

1 మనీపర్స్ – 8వ ముద్రణ వంగా రాజేంద్రప్రసాద్ వరుసగా 2 వారాలుగా
2 గంధర్వ యజ్ఞం – 2 సూర్యదేవర రామ్‌ మోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
3 పలుకుబడి తిరుమల రామచంద్ర వరుసగా 2 వారాలుగా
4 పరాశర స్మృతి డా. ఎన్.యల్.నరసింహాచార్య వరుసగా 2 వారాలుగా
5 డెవలపింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ & లేటరల్ థింకింగ్ – ఇంగ్లీష్ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
6 ఎలిజీలు గొల్లపూడి మారుతీరావు వరుసగా 2 వారాలుగా
7 గురు – శుక్రుల సమస్త ప్రభావాలు, చంద్రకళానాడి మేడవరపు సంపత్ కుమార్ న్యూ-ఎంట్రీ
8 ఆంధ్రపథం సాయి పాపినేని వరుసగా 2 వారాలుగా
9 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గైడ్ శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
10 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>