తనికెళ్ళ భరణి — పరికిణీ పుస్తక పరిచయం

పరికిణీ!! On Kinige

ఓణీ… పరికిణీ…
తెలుగు కన్నెపిల్లకు
అర్ధాంతన్యాసాలంకారాలు
అప్పుడే మీసాలు మొలుస్తున్న
కుర్రాడికి…
ఓణీయే ఓంకారం !!
పరికిణీయే పరమార్థం !!

ఉచిత ప్రివ్యు దిగుమతి చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నొక్కండి.

పరిచయం అక్కర్లేని తనికెళ్ళ భరణి రచించిన అద్బుతమైన కవితల సమాహారం ఈ పరికిణీ. ఈ పుస్తకంలో ఎన్నో మధురమైన కవితలు మీకు కంప్యూటర్ దూరం లో  కినిగే పై

Related Posts:

3 thoughts on “తనికెళ్ళ భరణి — పరికిణీ పుస్తక పరిచయం

  1. :-) పరికిణీలు, చీరలు..కుర్రాళ్ళ కదిలే గుండెలు, అస్థిత్వాన్ని వెదుక్కునే Maze లు. btw, what do you call Maze in Telugu?)

    భరణి గారి పుస్తకమా ఖశ్చితంగా కొనుక్క్కోవాల్సిందే. మొన్నెప్పుడో కినిగే సైనప్ ఇబ్బంది పెట్టింది. మళ్ళీ ట్రై చేస్తా.

  2. కుమార్ గారు,
    మీకు కినిగె సైన్ అప్ ఇబ్బంది పెడితే సపోర్ట్ పేజ్లో చెప్పినట్టు ఒక వేగు పంపగలరు. సపోర్ట్ పేజ్ లింక్ – http://kinige.com/ksupport.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>