కినిగె కూపన్ ను బహూకరించడం ఎలా?

కినిగె.కాం లో మీ స్నేహితులకు పుస్తకాలే కాకుండా కొంత మొత్తాన్ని కూడా బహూకరించవచ్చు. ఇలా చెయ్యటం ద్వారా, వారికి నచ్చిన పుస్తకాలు వారు కొనుక్కుంటారు, అదే సమయంలో మీరు బహుమతిగా పుస్తకాలను వారికి అందించినట్టూ ఉంటుంది.

ఇది పుస్తకాన్ని బహూకరించడమంత సులభం. మీక్కావల్సిందల్లా మీరు మొత్తాన్ని బహూకరించబోయే వ్యక్తి వేగు చిరునామా.

సోపానం 1 : kinge.com ను దర్శించండి. ముఖపేజీలో కుడి పక్కన పైన Profile అనే పాఠ్యం గల లంకె ఒకటి ఉంటుంది.

ఇది మీ ప్రవర పేజీ అనమాట, ఇక్కడ మీ ఖాతా వివరాలు ఉంటాయి.

సోపానం 2 : ప్రవర పేజీలో గల లంకెల్లో  Send a Gift అనే పాఠ్యం గల లంకె ను క్లిక్ చెయ్యండి.

క్లిక్ చేసాక కొన్ని గడులు ఉన్న పేజీకి వెళ్తారు.

సోపానం 3 : మీరు ఎంత మొత్తాన్ని బహూకరించాలనుకుంటున్నారు, ఎవరికి అందించాలనుకుంటున్నారో వారి వేగు చిరునామా, మరియు టిప్పణి ఇక్కడ ప్రవేశ పెట్టాలి.

వివరాలు ప్రవేశ పెట్టాక Send Gift అన్న మీటను నొక్కండి.

సోపానం 4 : అంతే! మీరు విజయవంతంగా మీ స్నేహితునికి కినిగె లో పుస్తకాలు కొనేందుకు ఉపయోగపడే విధంగా కొంత మొత్తాన్ని బహూకరించారు.

మీరు విజయవంతంగా బహుమతి కూపన్ ను మీ నేస్తానికి అందించినట్టు సందేశం వస్తుంది. అలానే మీ స్నేహితునికి గిఫ్ట్ కూపన్ యొక్క కోడ్ వేగు ద్వారా పంపించబడుతుంది.

నోట్ : 1. మీ స్నేహితునితో పాటే గిఫ్ట్ కూపన్ గల వేగు మీకూ పంపబడుతుంది. ఒకవేళ ఏదయినా కారణం చేత వేగు మీ స్నేహితునికి అందని పక్షంలో ఈ వేగును మీరు మరళా మీ స్నేహితునికి పంపవచ్చు.

2. మీ స్నేహితుల్లో ఎవరికయినా రిచార్జ్ చెయ్యటం కుదరకపోతే, ఉదాహరణకు వారు విదేశాల్లో ఉంటూ పేపాల్ వంటివి వారికి అందుబాటులో లేకపోయినా లేదా రీచార్జ్ చేస్కోవటంలో వారికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నా, మీ ఖాతా లోని డబ్బుని వారికి బహూకరించవచ్చు.

Related Posts:

One thought on “కినిగె కూపన్ ను బహూకరించడం ఎలా?

  1. Pingback: కినిగె బహుమతిని క్లెయిం చేసుకోవడం | కినిగె బ్లాగు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>