బూదరాజు రాధాకృష్ణ గారి పరిచయం

బూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రకాశం జిల్లా వేటపాలెంలో 1932 మే 3 న జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు సువర్చలా నరసింహారావులు. ఆంధ్ర విశ్వ కళాపరిషత్తు, విశాఖపట్నం నుంచి 1953లో బి.ఎ. (ఆనర్సు), 1954లో ఎం. ఎ డిగ్రీలు 1965లో డాక్టరేటు పొందారు.

వి. ఆర్. & వై. ఎస్. ఆర్ కళాశాల, చీరాలలో తెలుగు అధ్యాపకులుగా (1953-68) పనిచేశారు. తెలుగు అకాడెమీ హైదరాబాదులో రిసర్చ్ ఆఫీసర్‌గా (1968-73), డిప్యూటీ డైరక్టర్‌గా (1973-88) ఉన్నారు. హైదరాబాదు కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయం విజిటింగ్ ప్రొఫెసరుగా (1988-90), ఈనాడు స్కూల్ ఆఫ్ జర్నలిజం ప్రిన్సిపాలుగా (1990-99) పనిచేసారు. #2006 జూన్ 4 న చనిపోయారు.

స్వీయ రచనలు:

అశ్రుధారలు (పద్యరచన)(1950), వ్యవహారిక భాషావికాసం (1972, ’81, ’92, ’99), ఈనాడు భాషాస్వరూపం (1981), భాష-శైలి నియమావళి (1985), సాహితీవ్యాసాలు (1990, ’95), భాషా శాస్త్ర వ్యాసాలు (1990, ’95), జర్నలిజం: అవగాహన – ఆచరణ (1995), జర్నలిజం – పరిచయం (1996, 2000), పురాతన నామకోశం (1996, 2003, ’06), మాటల మూటలు (1998), తెలుగు జాతీయాలు (1999, 2001), మాటల వాడుక – వాడుక మాటలు – అనుభవాలు -న్యాయాలు (1999, 2001), మంచి జర్నలిస్టు కావాలంటే (2000), మాటలూ మార్పులూ (2001), తెలుగు భాషా స్వరూపం (పదబంధ కోశంతో) (2001), విన్నంత -కన్నంత (2001), అనువాద పాఠాలు (2003), తెలుగు సంగతులు (2003), కొమఱ్ఱాజు వేంకటలక్ష్మణరావు (2004), పుణ్యభూమి (2004), తెలుగులో సమస్యాపూరణలు (కూర్పు)(2005), పద్యసాహిత్యం: సంఘచరిత్ర (1900-1950, 2005), ఈనాడు వ్యవహార కోశం (1990), ఆధునిక వ్యవహార కోశం (2000, ’03,’05, 2008), మహా కవి శ్రీ శ్రీ (1999), పరవస్తు చిన్నయసూరి (2002), శాసన శబ్దకోశం (?), A Monograph on Chinnaya Suri (1995), A Monograph on Mahakavi Sri Sri (1996), Occasional Papers in language and literature (1998).

కినిగెలో లభించే వీరి పుస్తకాలు ఆధునిక వ్యవహార కోశం, తెలుగులో సమస్యాపూరణలు, పద్యసాహిత్యం: సంఘచరిత్ర

తెలుగులో సమస్యాపూరణలు On Kinige

పద్యసాహిత్యం: సంఘచరిత్ర 1900 – 1950 On Kinige

ఆధునిక వ్యవహార కోశం On Kinige

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>