రచయితలకు నమస్కారం!

 

.com

 

భారతీయ పుస్తకాల కోసం అంతర్జాల దుకాణం

రచయితలకు నమస్కారం!

కినిగె.కామ్ గురించి:

అంతర్జాలం ద్వారా పుస్తకాలను విక్రయించడానికి మరియు అద్దెకివ్వడానికి రచయితలకు వీలుకల్పించేందుకు కినిగె.కాం ఒక వేదిక. ఈ సైటు ద్వారా పుస్తకాలను డిజిటల్ ఫార్మాట్లలో ప్రపంచంలోని ఎవరైనా కొనుక్కోడానికి లేదా కొన్నిరోజులపాటు అద్దెకు తీసుకొనడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

కినిగె.కామ్ ద్వారా మీకు కలిగే సదుపాయాలు

1. మీ పుస్తకాలను దేశ, విదేశాలలోని పాఠకులకు ebook ఫార్మాటులో అమ్మవచ్చు, అద్దెకు ఇవ్వవచ్చు

2. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా మీ పుస్తక అమ్మకాలను, అద్దెలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు

3. వాడుకదారులు వారి కంప్యూటరులోనే కాకుండా, వారి పుస్తక రీడర్లలో(కిండిల్, ఐప్యాడ్, సోనీ రీడర్ మొ.) కూడా మీ పుస్తకాన్ని చదువుకోవచ్చు

4. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా పుస్తకాన్ని ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది చదవకుండా నిరోధింపబడుతుంది

5. పుస్తకం మొత్తాన్ని ప్రింటు తీయకుండా నిరోధించే అవకాశం

6. అద్దెకు ఇచ్చిన పుస్తకం గడువు తీరిన తరువాత, వాడుకదారుల కంప్యూటరు మరియు రీడర్లనుండి దానంతట అదే తొలగింపబడుతుంది

మీ పుస్తకాలను ఈ సైటు ద్వారా వినియోగదారులకు అందుబాటులోనికి తేవడానికి support@kinige.com లో సంప్రదించండి లేదా http://kinige.comను దర్శించండి.

మా ఫోను నంబరు: 81 426 426 19/38

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>