ఈ-పుస్తకాన్ని బహుమతి ఇవ్వడం ఎలా?

మనకు ప్రియమైనవారికి ఒక పుస్తకం బహుమతి ఇవ్వడం కన్నా ఆనందం ఏముంటుంది చెప్పండి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మారిపోతున్న నేటి కాలానికి తగ్గట్టు కినిగె నుండి మీరు ఈపుస్తకాలను తేలిగ్గా బహుమతిగా, ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్న మీ వారికైనా బహుమతిగా ఇవ్వవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం కినిగెను దర్శించి మీకు నచ్చిన పుస్తకాన్ని మీప్రియమైన వారికి బహుమతిగా ఇవ్వండి నేడే.

ఈ దిగువ వివరణాత్మకంగా ఈ బహుమతి పద్దతి ఉంది పరిశీలించండి.

1. http://kinige.com ను దర్శించండి.

2.

మీ పుస్తకాన్ని ఎన్నుకోండి.

మీకు నచ్చిన పుస్తకం పేజీకి వెళ్ళండి. అక్కడ, కుడి వైపున కొన్ని లంకెలు చూడవచ్చు.

బహుమతి బొమ్మ తో మూడు (సాధారణంగా) లంకెలు కలవు. Gift Rent Copy, Gift this e-book and Claim your gift అనే పేర్లతో లంకె పాఠ్యాలు ఉంటాయి.

3.

బహుమతి పద్ధతి ఎంపిక

మీరు ఏ విధమయిన బహుమతి చెయ్యాలనుకుంటున్నారు (పూర్తి ఈ-పుస్తకాన్నా లేక ఒక నెల పాటు అద్దెకా?) అనేది నిర్ణయించుకొని, సంబంధిత లంకెను నొక్కండి. మీరు ఈ కింద చూపిన తెరకు వెళ్తారు.

4.

బహుమతి పంపుట

మీరెవరికి ఈ పుస్తకాన్ని బహుమతిగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో, వారి వేగు చిరునామా ను ఇక్కడ ప్రవేశ పెట్టండి. వేగు చిరునామా తో పాటుగా ఒక చిన్ని టిప్పణిని కూడా జత చేసి Send Gift అన్నా మీటను వొత్తండి. అంతే! మీరు మీ నేస్తానికి ఈ-పుస్తకాన్ని బహూకరించారు. మీ స్నేహితుడి వేగు చిరునామా కి మరియు మీ వేగు చిరునామాకి పుస్తకాన్ని ఎలా దింపుకోవాలో తెలిపే సమాచారంతో ఒక వేగు వస్తుంది. మరియు మీకు ఈ దిగువ చూపిన తెర ద్వారా బహుమతి పంపినట్టు ధృవీకరించే సందేశం వస్తుంది.

Related Posts: