నడుస్తున్న చరిత్ర మాస పత్రిక 2011 చందా

తెలుగు జాతి పత్రిక

నడుస్తున్న చరిత్ర

1993 నుండి నిరంతరం ప్రచురించబడుతున్న నిబద్ధత గల పత్రిక ఈ నడుస్తున్న చరిత్ర. విజయవాడ కేంద్రంగా డాక్టర్ సామల రమేష్ బాబు సంపాదకత్వంలో, జయధీర్ తిరుమలరావు, జాన్‌సన్ చోరగుడి, వంటి ఉద్దండుల క్రమం తప్పని వ్యాసాలతో తెలుగు వారి గురించి, తెలుగు భాష గురించి, రాష్ట్రంలోని, రాష్ట్రం వెలుపలి తెలుగు భాషను గురించి విజ్ఞానాత్మక వ్యాసాలతో నిండుకుండలాంటి పత్రిక ఈ నడుస్తున్న చరిత్ర.

నడుస్తున్న చరిత్ర మాస పత్రిక 2011 చందా On Kinige

Subscribe to 2011 yearly eBook editions and save 60 Rs. !
Upon subscription, one can buy all existing editions (will be added to My Books section) and new editions will be added to their My Books section immediately after release!!
Subscribers will get an email informing the same.

Hurry now and don’t miss this knowledge-full magazine about Telugu

 

visit now @ http://kinige.com/koffer.php?id=14

Related Posts: