సంగీత కళానిధి డా. శ్రీపాద పినాకపాణి గారికి నివాళి

పినాకపాణి గారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రియాగ్రహారంలో 1913 ఆగస్ట్ 3వ తేదిన కామేశ్వరరావు, జోగమ్మ దంపతులకు జన్మించారు. సంగీతంలో తొలిపాఠాలు రాజమండ్రికి చెందిన లక్ష్మణరావు గారి వద్ద నేర్చుకున్నారు. ద్వారం వెంకటస్వామి వారి శిష్యరికం చేశారు. వైద్యం అభ్యసించి, రాజమండ్రిలోనూ, విశాఖపట్నంలోనూ, కర్నూలు లోను ప్రభుత్వ వైద్యునిగా పనిచేసారు.
వీరి శిష్యులు ఎందరో వైద్య రంగంలోనే కాకుండా, సంగీతంలోను ప్రఖ్యాతి గడించారు. సంప్రదాయ సంగీతం తెలుగునాట వర్ధిల్లాలని ఆకాక్షించిన పినాకపాణిగారు పదవీ విరమణానంతరం, త్యాగరాజాది వాగ్గేయకారుల రచనలు, గీతాలు, స్వరజతులు, స్వరపల్లవులు, తాన పద వర్ణములు, కృతులు, పల్లవులు, జావళీలు మొదలైన సంగీత రచనలు ఏరికూర్చి, పుస్తకాలు రచించారు.
సంగీత సౌరభం పేరుతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్ధానం ప్రచురించిన నాలుగు సంపుటాలలో వీరు స్వర పరచిన అన్నమాచార్య కృతులు 108, త్యాగరాజాది వాగ్గేయ కారుల కృతులు 607, ముత్తు స్వామి దీక్షితుల కృతులు 173, పదములు 44, జావళీలు 40, తానవర్ణములు, 56, తిల్లనాలు, 10 మొత్తం 1088 సంగీత గుళికలు ఉన్నాయి. పాణినీయం, ప్రపత్తి, స్వరరామమ్, అభ్యాసమ్, నా సంగీత యాత్ర పుస్తకాలు రచించారు.
పినాకపాణి గారి పుస్తకాలలో ఈ క్రింది మూడు పుస్తకాలు కినిగెలో లభిస్తున్నాయి.
అభ్యాసమ్ On Kinige

స్వరరామమ్ On Kinige

ప్రపత్తి On Kinige

ఈ పుస్తకాలు డిజటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తాయి. కినిగె వెబ్ సైట్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసి ప్రింట్ పుస్తకాలను తక్కువ ధరకి పొందవచ్చు.
నాదయోగులు బ్రహ్మశ్రీ పినాకపాణి గారిని సంస్మరించుకుంటూ శాస్త్రీయ సంగీతానికి వారు చేసిన సేవలకు వందనాలు అర్పిస్తోంది కినిగె.

Related Posts: