కినిగె దీపావళి సేల్ మరియు మూడవ వార్షికోత్సవ కానుక

కినిగె మీ ఆదరాభిమానాలతో ఈ నవంబరు ఒకటవ తారీఖుకు నాల్గవ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతుంది. ఈ మూడు సంవత్సరాలు మీరు కినిగెపై చూపించిన ఆదరాభిమానాలకు వేవేల కృతజ్ఞతలు. మీతో కలిసి మేము సాగించే ఈ ప్రయాణంలో మరిన్ని మైలురాళ్లు దాటుతామని ఆశిస్తూ, ఈ మూడవ వార్షికోత్సవ కానుక మీ కోసం.

కినిగె ఈపుస్తకాలపై ప్రత్యేక 10% అధిక  తగ్గింపు!

ఉచిత షిప్ప్రింగు: ప్రింటు పుస్తకాలు పోస్టేజి భారం లేకుండా భారతదేశంలోని మీ ఇంటికే తెప్పించుకోండి!!

Kinige Diwali Sale – free shipping and extra discount on eBooks

దీపావళి శుభాకాంక్షలు.

కినిగె మూడవ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ఇప్పుడే దర్శించండి కినిగె డాట్ కామ్. తెలుగు పుస్తకాల సముద్రంలో ఈదులాడండి. 

 

Related Posts:

  • No Related Posts