భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముస్లింలు – హైదరాబాద్ మిర్రర్ – సమీక్ష

ప్రముఖ పరిశోధకుడు, చరిత్రకారుడు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ రచించిన “భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముస్లింలు” అనే పుస్తకాన్ని హైదరాబాద్ మిర్రర్ దినపత్రిక 24 అక్టోబర్ 2011 నాటి సంచికలో ‘అక్షర మిర్రర్’ శీర్షికలో సమీక్షించింది.

ఈ సమీక్షలో నశీర్ అహమ్మద్ ఎంతో శ్రమకూర్చి ఈ పుస్తకానికి అవసరమైన సమాచారన్ని సేకరించారని, తెలుగు పాఠకులకి అందుబాటులో లేని చారిత్రక వివరాలను అందజేసారని పేర్కొన్నారు.

ఈ గ్రంథం మొదటి భాగంలో భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమంలోని 1757 ప్లాసీ యుద్ధం నుంచీ మొదలుపెట్టి 1956 నాటి ఆంద్రప్రదేశ్ అవతరణ వరకు జరిగిన ప్రధాన ఘట్టాలను వివరించగా, రెండవ భాగంలో యాభై మంది సమరవీరుల జీవితచరిత్రని వివరించారు. మూడవ భాగంలో విముక్తి పోరాటానికి కొనసాగింపు జరిగిన ప్రజా ఉద్యమాలలో పాల్గొన్నవారి వివరాలు, నాల్గవ భాగంలో కొంతమంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సంక్షిప్త వివరాలను పొందుపరిచారు.

సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ రచనలు మతవిద్వేషాన్ని రేకిత్తించవని, జాతీయ సమైక్యత – సమగ్రత, సామరస్యం పెంపొందించేలా ఆయన కలం సాగుతుందని ఈ సమీక్ష పేర్కొంది.

పూర్తి సమీక్షని ఈ పై చిత్రంలో చదవండి

ఈ పుస్తకం డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది.

భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ఆంద్రప్రదేశ్ ముస్లింలు On Kinige

కొల్లూరి సోమ శంకర్

Related Posts: