కినిగె ఈపుస్తకాలు ఐపాడ్ పై

 

కినిగె ఈపుస్తకాలు ఐపాడ్ పై చదువుకోవచ్చు. ఈ టపాలో మనం వివరాలు చూద్దాం.

మూడు ముక్కల్లో

1. బ్లూఫైర్ రీడర్ ప్రతిస్టించండి.

2. అడోబ్ ఐడీతో దాన్ని ఆథరైజ్ చెయ్యండి. (ఒకవేళ అడోబ్ ఐడీ లేకపోతే ఇక్కడ నుండి తెచ్చుకోండి)

3. http://kinige.com దర్శించి మీకు నచ్చిన ఈపుస్తకాన్ని చదవండి.

సవివర సూచనలు

photo

a. http://kinige.com దర్శించండి.

photo (1)

b. ఈసరికే లాగిన్ అయి ఉండకపోతే, లాగిన్ అవ్వండి. అలానే మీ బాలన్స్ శూన్యం ఉంటే బాలన్స్ లింకుపై నొక్కి రీచార్జ్ చేసుకోండి. 

photo (2)

c. మీకు నచ్చిన పుస్తకాన్ని ఎంచుకోండి.

photo (3)

d. పుస్తకాన్ని కొనండి, లేదా అద్దెకు తీసుకోండి.

photo (4)

e. దిగుమతి చేసుకోండి లంకె నొక్కితే పైన చూపిన దోషం వస్తుంది. కంగారు పడకండి. బ్లూఫైర్ రీడర్ ప్రతిస్ఠించితే ఆ దోషం తొలగుతుంది.

photo (5)

f. ఐపాడ్ ఆప్ స్టోర్ దర్శించి, బ్లూఫైర్ రీడర్ కోసం వెతకండి. 

photo (6)

g. ఉచిత బ్లూ ఫైర్ రీడర్ ప్రతిష్టించండి.

photo (7)

h ప్రతిస్ఠ ముగిసిన తరువాత పైన చూపిన చిహ్నం మీ గృహపుటపై కనిపిస్తుంది.

photo (8)

i. ఇప్పుడు http://kinige.com దర్శించి మనం కొన్న పుస్తకాన్ని మై బుక్స్ విభాగాన్నుండి దిగుమతి చేసుకుందాం. బ్లూఫైర్ రీడరుతో తెరవండి.

photo (9)

j. బ్లూ ఫైర్ రీడర్ అడోబ్ ఆథరైజ్ చేసుకోమని అడుగుతుంది. తప్పకుండా చేసుకోండి. ఇలా ఆథరైజ్ చేసుకోకపోతే మీరు కినిగె ఈపుస్తకాలు కేవలం ఒక యంత్రం పై మాత్రమై చదవగలరు. ఆథరైజ్ చేసుకుంటే బహుళ యంత్రాలపై చదువుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు అడోబ్ ఐడీ లేకపోతే ఇక్కడ నుండి ఒకటి సృష్టించుకోండి. 

photo (11) 

photo (11) - Copy

k. ఆథరైజేషన్ ముగించండి.

photo (12)

l. కినిగె నుండి ఈపుస్తకాన్ని దిగుమతి చేసుకోండి.

photo (13)

m. కినిగె ఈపుస్తకాన్ని చదవండి.

photo (14)

photo (15)

photo (16)

Related Posts: