వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

చినవీరభద్రుడు కవి, కథకుడు, విమర్శకుడు చిత్రకారుడు. వీరి గురించి చినుకు మాసపత్రిక జూలై 2012 సంచికలో మాకినీడి సూర్యభాస్కర్ గారు ఈ క్రింది వ్యాసం రాసారు.

ChinukuVyasamChinaVeeraBhadrudu

* * *

వాడ్రేవు చిన వీరభద్రుడు గారి రచనలు కినిగెలో లభ్యమవుతాయి. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌లను అనుసరించండి.

కోకిల ప్రవేశించే కాలం On Kinige

* * *

సాహిత్యమంటే ఏమిటి On Kinige

Related Posts: