‘వంతెనలు’ కథపై వి. మోహనప్రసాద్ అభిప్రాయం

చక్కని తెలుగు సాహిత్యం ఆస్వాదించాలనే తెలుగు పాఠకులకు ఒయాసిస్సు లాంటివి త్రిపుర కథలు. రాసి కన్నా వాసి మిన్న అని విశ్వసించిన త్రిపుర గారు 1963 – 1973 మధ్య కాలంలో 13, 1990-91 మధ్యలో 2 కథలు… మొత్తం 15 కథలు వ్రాశారు. వీటిలోని విషయం, శైలి, గాఢత పలు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాయి. ఈ కథలు డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తాయి.

ఈ సంకలనంలోని ‘వంతెనలు’ కథపై వి. మోహనప్రసాద్ గారి అభిప్రాయం చదవండి.

* * *

ఆర్. వి. టి. కె. రావ్ గారూ,

మీ కథ ‘వంతెనలు’ నాకెందుకు నచ్చిందంటే ఇది తెలుగు కథ కాదు కావున. ఏదో ఇటాలియన్ కాసిల్ పురాతన సాలె గూళ్ళ శూన్య అస్థిపంజరాల్లోకి తీసికెళ్ళింది కావున. వారణాసిలో వున్నప్పుడు గులాబీలు మంచు జడికి తడిసినపుడు నా రైన్ కోట్‌లో నేనూ ఒక ఉత్తరం కుక్కుకుని డబ్బాలో పడేయటానికి వెళ్తూన్న ఆ రాత్రులు గుర్తుకుతెచ్చింది గావున.

కవి కాని వాడు, జీవితంలో కవి కాని వాడు కథ రాయకూడదు. ఒకానొక వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికే. సి. విటమిన్ మాత్రల గార్బినాల్ టాబ్లెట్ల ఖుర్కీ పదున్ల కవర్ ఎప్పుడో పోయిన పిస్టల్ గురి తప్పని cogito, ergo sum ల అనాచ్ఛాదిత ఆత్మ పోరాటపు affaire de coer ని చిత్రించారు. ఆ చీకటి, ఉంటుందనుకొన్న లేని వెన్నెల, మంచు, జడివాన, వెదుళ్ళ వంతెన, జవహర్ వంతెన కావల ఈవల, గోనె సంచుల కాపరాలు, చీకట్లో మెరుపు, ఇలాంటి వాతావరణాన్ని ఆవరణని మనసులో కొద్దిమందే-బుచ్చిబాబు చండీదాస్. కొలకలూరి. స్మైల్, బీనాదేవి నగ్నముని చిత్రించగలరు. మీరు కథ చెపుతున్నప్పుడు చెవులకు కళ్లుంటాయి. కళ్లకి చెవులుంటాయి. కృష్ణ బలదేవ్ వైద్ ఒకడు అలా చెప్తాడు.

అవును. మీరు కైన్, రాజు ఏబెల్. అందుకనే మీర్రాసిన ఆ ఉత్తరం – రాజుని తిడ్తూ – విమల ప్రభాదేవి బంగళాలో ఉండిపోయింది. ‘Am I my brother’s keeper?’ తిట్టుకుని రాసిన ఆ ఉత్తరం ఆ ‘రాజు’ కిపుడేమవుతూందో పది సంవత్సరాల తర్వాత మీ భవిష్యద్వాణి ఎపుడో చెప్పింది.

“I did not know then what was burning my brother and into what dreams he was pouring his life” అన్నారు మీరే మీ ‘segments’ లో.
‘వంతెనలు’ కథలో ఘటన, సంఘటనల కంటే సంఘర్షణ ముఖ్యం. భావ పర్యవసన్నత ముఖ్యం. ప్రేరణ జీవితంలోంచి వచ్చిందే. భ్రమ ఎలానో వాస్తవికత కూడా కెలిడియోస్కోప్ లాంటిదే. history లోంచి వచ్చిన storyకి మీరిచ్చిన ట్రీట్‌మెంట్ మెటానిమిక్ ట్రీట్‌మెంట్. మీ కథంతా ఒక expression of character. ఇందుకు సాక్ష్యమా!

“setting may be the expression of human will. It may, if it is a natural setting, be a projection of the will. Between man and nature there are obvious correlatives” (Rene Vellek & Austin warren)

అదండీ కథ!

మహారాజు కుమార్ బహదూర్, విమల ప్రభాదేవి బ్లూమూన్ బంగళా పోరికో ముందు డాంటీ ఇన్ఫ్‌ర్నో ముందు ‘Ia sciate ogni speranza voich’ entrate’ రాసినట్లుగా (ఇందులో కాలిడిన వాళ్ళు చచ్చారే!) ఉంది మీ ఆశ.

జాహ్నవి ముందే, సీజర్ ముందే విమ్మీని en deshabille (నగ్నంగా) చూపిస్తే బావుండేది. అపుడే మీకున్న కసి, అసహనం, (అయిష్టం) చచ్చిపోలేదు గాని జీవితంలో మిగిలింది ఏమీ లేదు. chere hezila femme (చూడు హృదయపు లోతుల్లో మునిగిన అమ్మాయిని) అందేది.

‘విరబోసుకున్న జుత్తు భుజాల మీంచి నల్లటి జలపాతం లాగా మెరుస్తూ వెర్రిగా పడుతూన్న’ జుట్టుని కొప్పట్టుకుని లాగి చిక్కటి చీకటి వానలోకి లాగి పారేస్తే వంతెన లుండవు గార్డినాల్ టాబ్లెట్లు, విస్కీ సీసాలు, ఖుర్కీలు, పిస్టల్స్ ఉండవు. లక్షల చేసే అందం, 20 ఏళ్ళ కిందట ఊరికే వచ్చిన అందం, రెండుసార్లోడిపోయిన మూడోసారి గెల్చిన రాజకీయ శక్తి, 17 సంవత్సరాల జాహ్నవికున్న – మీకు సంశయమైన సోల్, మీరే గొప్పయి విమ్మీ తల్లి కూడా కాని రంజన్ ఏమీ ఉండవు. ఇదంతా ఒట్టి నిరర్ధకమైన ఆత్మ పోరాటం. మీ అంతట మీరనవసరంగా మీలోకి ఖుర్కీ పొడుచుకున్నారు. నిష్కారణమైన offaire d’ honneur. అందమైన వాళ్ళని వికృతంగా చంపాలి. పోన్లెండి ఆ బ్లూమూన్‌లో విమ్మీ, మహారాజు కుమార్‌లు చేతుల్లో విస్కీ గ్లాసుల్తో నిదానంగా వాళ్లని వాళ్ళే మెత్తగా పొడుచుకు చస్తున్నారు.

Aristocracy సాలెగూళ్లోకి ఇరుక్కు పోయిన యే రచయితయినా సుఖవ్యాధుల్తో తీసుకు చచ్చిపోయిన బాదెలేర్ లానే “అద్దం ఎదురుగా నిలబడి నిన్ను నేనే పోల్చుకుని ఇది నువ్వు అని సందేహం లేకుండా చెప్పలేని” స్థితిలోకి, “చీకటికీ వెల్తురుకి మధ్యన వంతెన ఉంటుందో లేదో” ననే సందేహ స్థితిలోకీ వచ్చి వంతెన కింద చీకట్లో ప్రవహిస్తున్న చిక్కటి నెత్తురు ప్రవాహాన్ని చూస్తూ నిల్చుంటాడు.

34 ఏళ్ళ క్రితం ఒరిస్సా కొండల్లో నాన్న తన ప్రియురాలు పద్మాలయని చంపింది మీ చేత సొర బీడీ కాల్పించినందుకు; విమ్మీ తన 8దో ఏట సాధువు చేత చురక వేయించుకున్నదీ తను సిగరెట్ కాల్చినందుకు. ఈ కథని తెలుగు పాఠకులు అర్థం చేసుకుంటారా?

‘వంతెనలు’ కథ వ్యక్తిగత సామాజిక నేర భావాల మధ్య ఊగులాడుతూంటుంది. అది కూలిపోయే వంతెన, కింద నెత్తురు వాగు, నీడల్లో ధ్వజమెత్తిన ‘రాజు’ లాంటి వీరులదా రక్తం.

వి. మోహనప్రసాద్

త్రిపుర కథలు On Kinige

Related Posts:

వారాంతపు ఆఫర్ – 50 శాతం తగ్గింపు – మో నిషాదం

ఒక కవి అస్తమించిన ఒక తార ఉదయించును గగనాన,
సుకవి నివసించు సుజనుల నాలుకలపై!!

 

వారాంతపు ఆఫర్ – 50 శాతం తగ్గింపు – మో నిషాదం On Kinige

 

"… ఈ నిషాదంలో ఇంచుమించు 71 కవితలున్నాయి. ప్రపంచీకరణ, ఆర్థిక సరళీకరణ క్రమం మొదలై రెండు దశాబ్దాలు ముగిసాయి. రెండో దశాబ్దంలో తెలుగు సమాజ సంక్షోభం మొత్తం ఈ సంపుటిలో ఉంది. ఒక దశాబ్ది కవిత్వాన్ని నిషాదం గా సంపుటీకరించాడు. ఇది విషాదంలా కూడా వినపడుతుంది. అయితే "పురందర దాసు ముందు / పొగులుతున్న భీమ్‌సేన్ జోషి" అని కొంచెం కీ లాంటి క్లూ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం సంగీతంలోని నిషాదం అంటున్నాడని అనుకోవాలి. గానకళకు పునాది సప్త స్వరాలు. అందులో నిషాదం సప్తమ స్వరం. ఏనుగు ఘీంకారమే నిషాదంగా జనించిందని గాన కళాబోధిని వివరిస్తోంది. కవిత్వ కళాబోధిని మనకెటూ లేదు కనుక సంగీత శాస్త్ర పరిభాషా పదాన్ని కవిత్వానికి అనవయించుకోవటం కొత్తే. సప్త స్వరాలలో రిషభ, గాంధార, మధ్యమ, దైవత, నిషాదాలకు రెండేసి బేదాలుంటాయి. వీటిని వికృతి స్వరాలంటారని కా.క.బో అంటోంది. షడ్జమ, పంచమ స్వరాలకు వికృతి భేదం లేదు కనుక అవి ప్రకృతి స్వరాలు. కవి ఏమంటున్నాడు? నేను వికృతి స్వరంలో పాడుతున్నాను ఈ సమాజ వికృతాన్ని, దుష్కృతాన్ని, దష్మృత్యాన్ని, దురాగతాన్ని, దుర్మార్గాన్ని అని. ….."

Hurry,

Limited time offer – Visit now http://kinige.com/koffer.php?id=24

Related Posts:

‘మో’ స్మృతికి అంజలి

ప్రముఖ రచయిత , కవి వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ ది ౩ ఆగష్టు 2011 నాడు మృతి చెందారు. రెండు రోజుల క్రితం బ్రెయిన్ హెమరేజ్‌తో ఆయన కుప్పకూలిపోవడంతో కుటుంబసభ్యులు విజయవాడలో ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ ఆయన మృతి చెందారు. ఆయన స్వస్థలం పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఏలూరు సమీపంలోని వట్లూరు గ్రామం. ఆయన కాలేజి లెక్చరర్‌గా పనిచేశారు. ఆయనకు భార్య, కుమార్తె ఉన్నారు. ఆయన మరణంతో సాహితీ లోకం దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యింది. ఎందరెందరో ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పించారు.

వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ సాహితీ ప్రపంచంలో ‘మో’గా సుపరిచితులు. తెలుగు కవిత్వానికి కొత్త పరిభాషను పరిచయం చేసారు ‘మో’. చితి-చింత, పునరపి, రహస్యతంత్రి, నిషాదం, సాంధ్యభాష, వెన్నెల నీడలు మొదలైనవి ఆయన రచనలు. ఆయన రచించిన ‘నిషాదం’కు ఇటీవలే తనికెళ్ల భరిణి సాహితీ పురస్కారం లభించింది.

వారి స్మృతికి అంజలి ఘటిస్తూ, ‘మో’ని స్మరించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం, ఆయన కవిత్వం గురించి నరేష్ నున్న ఏమంటున్నారో చూద్దాం.

” ‘మో’ కవిత్వం కత్తిరించిన క్రోటన్ మొక్కల వరుసలాగో, అడితిలో పేర్చిన కట్టెల మోపుల్లానో పొందికగా ఉండదు. పసిపిల్లలు చిందరవందర చేసిన ఇల్లులా, ఆంక్షలకు లొంగని సెలపాటలా ఉంటుంది. అదే ఆయన కవితలో మృదు బీభత్స సౌందర్యం. అథోజ్ఞాపికల ఆసరా, అర్థవివరణల సాయం, ప్రపంచ సాహిత్యాల పరిచయం… ఇవేవి లేకుండానే కవిత మొత్తంగా ఓ భావాన్ని బట్వాడా చేస్తుంది. ఆ భావం ఏ ఇద్దరికీ ఒక్కలా ఉండక పోవచ్చు. సముద్ర ఘోషని ఏ ఇద్దరూ ఒక్కలా అర్థం చేసుకోనట్టు. భావం భవాన్ని దాటి అనుభవమవుతుంటే, టీకా టిప్పణి అనవసరమనే స్థితికి చేరుస్తుంది ‘మో’ కవిత. ”
” ఇంతకాలం ఒక జీవ నదిలా ప్రవహించి వస్తున్న ‘మో ‘ కవిత్వాన్ని ఒక విస్మృత గీతంలా నేటికీ చూస్తున్నందువల్లే తెలుగు సాహిత్యం [………] జ్ఞానస్థాయిని అందుకోలేదనిపిస్తోంది”

మో రాసిన నిషాదం డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. వెల రూ.90/- నెలకి రూ. 30/- అద్దెతో కూడా ఈ పుస్తకాన్ని చదువుకోవచ్చు.

నిషాదం (మో) On Kinige

కొల్లూరి సోమ శంకర్

 

 

Related Posts:

“మో”- నిషాదం పుస్తక పరిచయం

నిషాదం (మో) On Kinige

“… ఈ నిషాదంలో ఇంచుమించు 71 కవితలున్నాయి. ప్రపంచీకరణ, ఆర్థిక సరళీకరణ క్రమం మొదలై రెండు దశాబ్దాలు ముగిసాయి. రెండో దశాబ్దంలో తెలుగు సమాజ సంక్షోభం మొత్తం ఈ సంపుటిలో ఉంది. ఒక దశాబ్ది కవిత్వాన్ని నిషాదం గా సంపుటీకరించాడు. ఇది విషాదంలా కూడా వినపడుతుంది. అయితే “పురందర దాసు ముందు / పొగులుతున్న భీమ్‌సేన్ జోషి” అని కొంచెం కీ లాంటి క్లూ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం సంగీతంలోని నిషాదం అంటున్నాడని అనుకోవాలి. గానకళకు పునాది సప్త స్వరాలు. అందులో నిషాదం సప్తమ స్వరం. ఏనుగు ఘీంకారమే నిషాదంగా జనించిందని గాన కళాబోధిని వివరిస్తోంది. కవిత్వ కళాబోధిని మనకెటూ లేదు కనుక సంగీత శాస్త్ర పరిభాషా పదాన్ని కవిత్వానికి అనవయించుకోవటం కొత్తే. సప్త స్వరాలలో రిషభ, గాంధార, మధ్యమ, దైవత, నిషాదాలకు రెండేసి బేదాలుంటాయి. వీటిని వికృతి స్వరాలంటారని కా.క.బో అంటోంది. షడ్జమ, పంచమ స్వరాలకు వికృతి భేదం లేదు కనుక అవి ప్రకృతి స్వరాలు. కవి ఈ పుస్తకం లో! నేను వికృతి స్వరంలో పాడుతున్నాను ఈ సమాజ వికృతాన్ని, దుష్కృతాన్ని, దష్మృత్యాన్ని, దురాగతాన్ని, దుర్మార్గాన్ని అని అన్నాడు. …..”

ఉచిత ప్రివ్యు దిగుమతి చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నొక్కండి.

“మో” వ్రాసిన భయద నిషాద, విషా, నిషా? గీతాలు మీ కోసం కినిగే పై

Related Posts:

ఆరున్నొక్క రాగం — ఆంధ్రజ్యోతి వివిధ పై.

 

ఆరున్నొక్క రాగం శీర్షికతో సీతారం వ్రాసిన ‘మో’ కవితా సంపుటి ‘నిషాదం’ ముందుమాటలోంచి కొన్ని భాగాలు ఈ రోజు ఆంధ్రజ్యోతి వివిదలో ప్రచురించారు.

లింకుhttps://www.andhrajyothy.com/vividhaNewsShow.asp?qry=2011/feb/28/vividha/28vividha2&more=2011/feb/28/vividha/vividhamain&date=2/28/2011 

 

 

ఈ పుస్తకం కినిగె పై లభిస్తుంది. చదవండి మీకు కంప్యూటర్ దూరంలో, మరెప్పుడూ లేనట్టు.

నిషాదం (మో) On Kinige

కవి ఏమంటున్నాడు? నేను వికృతి స్వరంలో పాడుతున్నాను ఈ సమాజ వికృతాన్ని, దుష్కృతాన్ని, దష్మృత్యాన్ని, దురాగతాన్ని, దుర్మార్గాన్ని అని. .

Related Posts: