తురగా జానకీరాణి కథలు

రేడియో అక్కయ్యగా తెలుగు వారందరికీ సుపరిచితురాలైన శ్రీమతి తురగా జానకీరాణి గారి కథల పుస్తకం “తురగా జానకీరాణి కథలు” ఈ దసరా పండుగనాడు ఆవిష్కరించబడడం చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది.

ఈ శుభసందర్భంలో వారికి ఇవే మా శుభాకాంక్షలు.

శ్రీ తురగా కృష్ణమోహన్ గారి “మాట కచ్చేరి” పుస్తకాన్ని ప్రపంచం నలుమూలలా ఉన్న తెలుగువారందరి దగ్గరకు ఈ-బుక్స్ రూపంలో తీసుకువెళ్ళడానికి మా కినిగె.కాం సంస్థను తమ భాగస్వామిగా చేసుకున్నందుకు శ్రీమతి తురగా జానకీ రాణి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము.

ఈ సందర్భంగా “తురగా కృష్ణమోహనరావు పాత్రికేయ పురస్కారాన్ని” అందుకోబోతున్న ప్రసిద్ధ పాత్రికేయులు శ్రీ బండారు శ్రీనివాసరావు గారికి, మా దసరా శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నాము.

ఇంకా ఈ సభకు విచ్చేసిన ప్రముఖులు, మాజీ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి శ్రీ ఎన్.గోపి గారికి, లోక్‌సత్తా పార్టీ అధినేత, శాసన సభ్యులు శ్రీ జయప్రకాష్ నారాయణ గారికి, విఖ్యాత పాత్రికేయులు, సంపాదకులు శ్రీ ఎబికె ప్రసాద్ గారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ పేరు పేరునా నమస్కారములు తెలియజేస్తున్నాము.

అభినందనలతో,

అనిల్ అట్లూరి,
కినిగె.కాం బృందం

Related Posts: