విశ్వాక్షరాలు

క్షీరసాగర మథనం సందర్భంగా అంతిమంగా వెలువడిన అమృతమే కవిత్వమని నమ్మేవారికి కొదవలేదు.
తమ కవిత్వంతో సంచలనం సృష్టించి, నోబెల్ బహుమతులు సాధించి, చరిత్ర పుటల్లో స్వర్ణాధ్యాయాలు లిఖించుకున్న కవుల జీవిత, కవిత్వ విశేషాలపై వచ్చిన ‘నోబెల్ కవిత్వం‘- అలాంటి సాహితీ అభిమానులను అలరించేదే.
నువ్వేదో గులాబీ రేకు అనుకుని/ ఒక్కోరేకూ తుంచి/ నీ ఆత్మని చూద్దామనుకున్నాను/ నాకది కనబడలేదు… అంటూ హువాన్ రామోన్ హిమనేజ్‌ను అనువదించినా,
బొడ్డుపేగు లేకుండా పుట్టి/తెలియకుండా మరణించి/శూన్యం నుండొచ్చి/శూన్యానికి తిరిగి పోతుంది అంటూ లాగెర్ క్విస్ట్‌ను ఆవిష్కరించినా… ముకుంద రామారావు శైలి సుకుమారంగా ఉంటుంది.
సల్లీ ప్రుధోమే నుంచి టామస్ ట్రాంస్ట్రోహ్మర్ దాకా 37 మంది కవుల హృదయావిష్కరణ ఈ పుస్తకం.

దత్తారాం, ఈనాడు ఆదివారం అనుబంధం 30 జూన్ 2013

“నోబెల్ కవిత్వం” డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. కినిగె వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసి ప్రింట్ పుస్తకాన్ని తగ్గింపు ధరకి పొందవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌ని అనుసరించండి.
నోబెల్ కవిత్వం On Kinige

Related Posts: