కినిగె కూపన్ ను బహూకరించడం ఎలా?

కినిగె.కాం లో మీ స్నేహితులకు పుస్తకాలే కాకుండా కొంత మొత్తాన్ని కూడా బహూకరించవచ్చు. ఇలా చెయ్యటం ద్వారా, వారికి నచ్చిన పుస్తకాలు వారు కొనుక్కుంటారు, అదే సమయంలో మీరు బహుమతిగా పుస్తకాలను వారికి అందించినట్టూ ఉంటుంది.

ఇది పుస్తకాన్ని బహూకరించడమంత సులభం. మీక్కావల్సిందల్లా మీరు మొత్తాన్ని బహూకరించబోయే వ్యక్తి వేగు చిరునామా.

సోపానం 1 : kinge.com ను దర్శించండి. ముఖపేజీలో కుడి పక్కన పైన Profile అనే పాఠ్యం గల లంకె ఒకటి ఉంటుంది.

ఇది మీ ప్రవర పేజీ అనమాట, ఇక్కడ మీ ఖాతా వివరాలు ఉంటాయి.

సోపానం 2 : ప్రవర పేజీలో గల లంకెల్లో  Send a Gift అనే పాఠ్యం గల లంకె ను క్లిక్ చెయ్యండి.

క్లిక్ చేసాక కొన్ని గడులు ఉన్న పేజీకి వెళ్తారు.

సోపానం 3 : మీరు ఎంత మొత్తాన్ని బహూకరించాలనుకుంటున్నారు, ఎవరికి అందించాలనుకుంటున్నారో వారి వేగు చిరునామా, మరియు టిప్పణి ఇక్కడ ప్రవేశ పెట్టాలి.

వివరాలు ప్రవేశ పెట్టాక Send Gift అన్న మీటను నొక్కండి.

సోపానం 4 : అంతే! మీరు విజయవంతంగా మీ స్నేహితునికి కినిగె లో పుస్తకాలు కొనేందుకు ఉపయోగపడే విధంగా కొంత మొత్తాన్ని బహూకరించారు.

మీరు విజయవంతంగా బహుమతి కూపన్ ను మీ నేస్తానికి అందించినట్టు సందేశం వస్తుంది. అలానే మీ స్నేహితునికి గిఫ్ట్ కూపన్ యొక్క కోడ్ వేగు ద్వారా పంపించబడుతుంది.

నోట్ : 1. మీ స్నేహితునితో పాటే గిఫ్ట్ కూపన్ గల వేగు మీకూ పంపబడుతుంది. ఒకవేళ ఏదయినా కారణం చేత వేగు మీ స్నేహితునికి అందని పక్షంలో ఈ వేగును మీరు మరళా మీ స్నేహితునికి పంపవచ్చు.

2. మీ స్నేహితుల్లో ఎవరికయినా రిచార్జ్ చెయ్యటం కుదరకపోతే, ఉదాహరణకు వారు విదేశాల్లో ఉంటూ పేపాల్ వంటివి వారికి అందుబాటులో లేకపోయినా లేదా రీచార్జ్ చేస్కోవటంలో వారికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నా, మీ ఖాతా లోని డబ్బుని వారికి బహూకరించవచ్చు.

Related Posts:

ఈ-పుస్తకాన్ని బహుమతి ఇవ్వడం ఎలా?

మనకు ప్రియమైనవారికి ఒక పుస్తకం బహుమతి ఇవ్వడం కన్నా ఆనందం ఏముంటుంది చెప్పండి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మారిపోతున్న నేటి కాలానికి తగ్గట్టు కినిగె నుండి మీరు ఈపుస్తకాలను తేలిగ్గా బహుమతిగా, ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్న మీ వారికైనా బహుమతిగా ఇవ్వవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం కినిగెను దర్శించి మీకు నచ్చిన పుస్తకాన్ని మీప్రియమైన వారికి బహుమతిగా ఇవ్వండి నేడే.

ఈ దిగువ వివరణాత్మకంగా ఈ బహుమతి పద్దతి ఉంది పరిశీలించండి.

1. http://kinige.com ను దర్శించండి.

2.

మీ పుస్తకాన్ని ఎన్నుకోండి.

మీకు నచ్చిన పుస్తకం పేజీకి వెళ్ళండి. అక్కడ, కుడి వైపున కొన్ని లంకెలు చూడవచ్చు.

బహుమతి బొమ్మ తో మూడు (సాధారణంగా) లంకెలు కలవు. Gift Rent Copy, Gift this e-book and Claim your gift అనే పేర్లతో లంకె పాఠ్యాలు ఉంటాయి.

3.

బహుమతి పద్ధతి ఎంపిక

మీరు ఏ విధమయిన బహుమతి చెయ్యాలనుకుంటున్నారు (పూర్తి ఈ-పుస్తకాన్నా లేక ఒక నెల పాటు అద్దెకా?) అనేది నిర్ణయించుకొని, సంబంధిత లంకెను నొక్కండి. మీరు ఈ కింద చూపిన తెరకు వెళ్తారు.

4.

బహుమతి పంపుట

మీరెవరికి ఈ పుస్తకాన్ని బహుమతిగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో, వారి వేగు చిరునామా ను ఇక్కడ ప్రవేశ పెట్టండి. వేగు చిరునామా తో పాటుగా ఒక చిన్ని టిప్పణిని కూడా జత చేసి Send Gift అన్నా మీటను వొత్తండి. అంతే! మీరు మీ నేస్తానికి ఈ-పుస్తకాన్ని బహూకరించారు. మీ స్నేహితుడి వేగు చిరునామా కి మరియు మీ వేగు చిరునామాకి పుస్తకాన్ని ఎలా దింపుకోవాలో తెలిపే సమాచారంతో ఒక వేగు వస్తుంది. మరియు మీకు ఈ దిగువ చూపిన తెర ద్వారా బహుమతి పంపినట్టు ధృవీకరించే సందేశం వస్తుంది.

Related Posts: