ఫిబ్రవరి 2014 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఫిబ్రవరి 2014 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.బ్రోకెన్ రివాల్వర్మధుబాబు
2.నిశీథి నియంత సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
3.రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4.గాలిబంగ్లాఅడపా చిరంజీవి
5.వెన్నెల్లో ఆడపిల్లయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
6.నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
7.A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
8. గండికోటతవ్వా ఓబుల్ రెడ్డి
9.పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి వారి కాలజ్ఞానం డా. జయంతి చక్రవర్తి
10. మిథునం …శ్రీరమణ

Related Posts:

ఫిబ్రవరి 2014 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఫిబ్రవరి 2014 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.నిశీథి నియంత సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
2.డేంజరస్ డయబాలిక్మధుబాబు
3.రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4.గాలిబంగ్లాఅడపా చిరంజీవి
5.పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి వారి కాలజ్ఞానం డా. జయంతి చక్రవర్తి
6.A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
7.నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
8. శబ్బాష్‌రా శంకరా!తనికెళ్ళ భరణి
9.అల్లుడుగారు ఆంధ్రా స్పెషల్ నందుల వెంకటేశ్వరరావు
10. యుగానికి ఒక్కడుయు. వినాయకరావు

Related Posts:

జనవరి 2014 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జనవరి 2014 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.డేంజరస్ డయబాలిక్మధుబాబు
2.నైమిష సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
3.రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4.వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
5.వెన్నెల్లో ఆడపిల్లయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
6.ద్రౌపది …డా. యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్
7.పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి వారి కాలజ్ఞానండా. జయంతి చక్రవర్తి
8.A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
9.అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
10. మిసిమి జనవరి 2014 మిసిమి

Related Posts:

జనవరి 2014 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జనవరి 2014 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. హోమం సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
2. టైం ఫర్ లవ్మధుబాబు
3. నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
4. శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ జనవరి 2014 శ్రీ రామకృష్ణప్రభ మాసపత్రిక
5. అమృతం కురిసిన రాత్రి …దేవరకొండ బాల గంగాధర తిలక్
6. మనస్సులో మెమరీ పవర్రంజిత్ కుమార్ నూకతోటి
7. రామాయణ విషవృక్షంరంగనాయకమ్మ
8. ఖూనీత్రిపురనేని రామస్వామి
9. పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి వారి కాలజ్ఞానం డా. జయంతి చక్రవర్తి
10. నా ఆత్మకథ (స్వామి వివేకానంద) మరియు రోజుకో సూక్తి స్వామి వివేకానంద

Related Posts:

జనవరి 2014 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జనవరి 2014 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. టైం ఫర్ లవ్మధుబాబు
2. నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
3. మిథునం …శ్రీరమణ
4. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
5. నా పొగరు మిమ్మల్ని గాయపరిచిందా? అయితే సంతోషం! డా. ఎం. ఎఫ్. గోపీనాథ్
6.రామాయణ విషవృక్షంరంగనాయకమ్మ
7. హోమం సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
8. శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ జనవరి 2014 శ్రీ రామకృష్ణప్రభ మాసపత్రిక
9. అతడు అడవిని జయించాడు డా. కేశవరెడ్డి
10. నాకు టైం లేదుఆదెళ్ళ శివకుమార్

Related Posts:

జనవరి 2014 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జనవరి 2014 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. టైం ఫర్ లవ్మధుబాబు
2. A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
3. మిథునం …శ్రీరమణ
4. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
5. రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్ర వందేళ్ల విశ్లేషణనరిశెట్టి ఇన్నయ్య
6. వెన్నెల్లో ఆడపిల్లయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
7. యుద్ధకళబి.ఎల్. సరస్వతీకుమార్
8. పొత్తూరి విజయలక్ష్మి హాస్య కథలు…పొత్తూరి విజయలక్ష్మి
9. అమ్మ కడుపు చల్లగా గొల్లపూడి మారుతిరావు
10. అతడు అడవిని జయించాడుడా. కేశవరెడ్డి

Related Posts:

జనవరి 2014 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జనవరి 2014 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
2. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
3.A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
4. మిథునం …శ్రీరమణ
5. మర్డరింగ్ డెవిల్స్ మధుబాబు
6. ఫేస్‌బుక్ గైడ్ నగేష్ బీరెడ్డి
7. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
8. రామాయణ విషవృక్షంరంగనాయకమ్మ
9. అమ్మ కడుపు చల్లగా గొల్లపూడి మారుతిరావు
10. 100% నవ్వు కథలు వడ్లమన్నాటి గంగాధర్

Related Posts:

డిసెంబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

డిసెంబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.మర్డరింగ్ డెవిల్స్ మధుబాబు
2.నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
3. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
5. మిట్టూరోడి పుస్తకం నామిని
6. యుగానికి ఒక్కడుయు. వినాయకరావు
7. A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
8.సంకల్పంసూర్యదేవర రామ్మోహన రావు
9. కాసనోవా 99యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
10. నా ఆత్మకథ (స్వామి వివేకానంద) మరియు రోజుకో సూక్తి స్వామి వివేకానంద

Related Posts:

డిసెంబరు 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

డిసెంబరు 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.సీక్రెట్ ఏజెంట్ మిస్టర్ షాడో మధుబాబు
2.తప్పటడుగు గంటి భానుమతి
3. ఊబిలో దున్నవినుకొండ నాగరాజు
4. స్మార్ట్ స్టోరీస్ 2013 స్మార్ట్ ఆథర్స్ 2013
5. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
6. సంకల్పంసూర్యదేవర రామ్మోహన రావు
7. యుద్ధకళ బి.ఎల్. సరస్వతికుమార్
8. కాసనోవా 99యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
9. అక్షింతలు ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి
10. పురాణ కథలుకంది శంకరయ్య

Related Posts:

డిసెంబరు 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

డిసెంబరు 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.సీక్రెట్ ఏజెంట్ మిస్టర్ షాడో మధుబాబు
2.స్మార్ట్ స్టోరీస్ 2013 స్మార్ట్ ఆథర్స్ 2013
3. తప్పటడుగు గంటి భానుమతి
4. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
5. మిథునం …శ్రీరమణ
6. మిసిమి డిసెంబరు 2013 మిసిమి
7. అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
8. దాలప్ప తీర్థండా. చింతకింది శ్రీనివాసరావు
9. ఊహాచిత్రంఅరిపిరాల సత్యప్రసాద్
10. చినుకు డిసెంబరు 2013చినుకు మ్యాగజైన్

Related Posts: