సెప్టెంబరు రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబరు రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరంద్రనాథ్ వరుసగా 5 వారాలుగా
2 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 2 వారాలుగా
3 నిశ్శబ్దనాదం మధుబాబు వరుసగా 2 వారాలుగా
4 కొసరు కొమ్మచ్చి మల్టిపుల్ ఆదర్స్ వరుసగా 5 వారాలుగా
5 బాపు బొమ్మల కొలువు బాపు వరుసగా 2 వారాలుగా
6 విపశ్యనా ధ్యాన మార్గదర్శిని జోసఫ్ గోల్ట్‌స్టీన్ న్యూ ఎంట్రీ
7 చాణక్య శ్రీ శార్వరి రీ ఎంట్రీ
8 జంధ్యామారుతం పులగం చిన్నారాయణ వరుసగా 2 వారాలుగా
9 అభినేత్రి సావిత్రి పరుచూరి పద్మ రీ ఎంట్రీ
10 నికృష్టుడి ఆత్మకథ ఆదెళ్ళ శివ కుమార్ రీ ఎంట్రీ

Related Posts:

సెప్టెంబరు మొదటివారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబరు మొదటివారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 బాపు బొమ్మల కొలువు బాపు రీ ఎంట్రీ
2 కొసరు కొమ్మచ్చి మల్టిపుల్ ఆదర్స్ వరుసగా 4 వారాలుగా
3 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరంద్రనాథ్ వరుసగా 4 వారాలుగా
4 నిశ్శబ్దనాదం మధుబాబు న్యూ ఎంట్రీ
5 జంధ్యామారుతం పులగం చిన్నారాయణ న్యూ ఎంట్రీ
6 యజ్ఞ వైభవమ్ దర్శనమ్ రీ ఎంట్రీ
7 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ ఎంట్రీ
8 రమణీయ భాగవత కథలు ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ రీ ఎంట్రీ
9 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ రీ ఎంట్రీ
10 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి వరుసగా 3 వారాలుగా

Related Posts:

ఆగష్టు 2014 ఐదవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగష్టు 2014 ఐదవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరంద్రనాథ్ వరుసగా 3 వారాలుగా
2 కొసరు కొమ్మచ్చి మల్టిపుల్ ఆదర్స్ వరుసగా 3 వారాలుగా
3 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి వరుసగా 2 వారాలుగా
4 మిస్సింగ్ నెంబర్ మధుబాబు వరుసగా 5 వారాలుగా
5 సిగ్గు పడితే సక్సెస్ రాదు! డా. వాసిలి వసంత కుమార్ రీ ఎంట్రీ
6 విపశ్యనా ధ్యాన మార్గదర్శిని జోసఫ్ గోల్డ్‌స్టీన్ న్యూ ఎంట్రీ
7 ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ వరుసగా 3 వారాలుగా
8 మహాభారతం ఎ.ఎన్. జగన్నాథశర్మ రీ ఎంట్రీ
9 శ్రీరమణ పేరడీలు శ్రీరమణ వరుసగా 2 వారాలుగా
10 నిర్జన వారధి కొండపల్లి కోటేశ్వరమ్మ వరుసగా 2 వారాలుగా

Related Posts:

ఆగష్టు 2014 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగష్టు 2014 నాలుగవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరంద్రనాథ్ వరుసగా 2 వారాలుగా
2 నిర్జన వారధి కొండపల్లి కోటేశ్వరమ్మ రీ ఎంట్రీ
3 మిస్సింగ్ నెంబర్ మధుబాబు వరుసగా 4 వారాలుగా
4 కొసరు కొమ్మచ్చి మల్టిపుల్ ఆదర్స్ వరుసగా 2 వారాలుగా
5 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ, డా.గాయత్రీదేవి వరుసగా 3 వారాలుగా
6 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ వరుసగా 6 వారాలుగా
7 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ ఎంట్రీ
8 మిథునం శ్రీరమణ రీ ఎంట్రీ
9 ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ వరుసగా 2 వారాలుగా
10 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి రీ ఎంట్రీ

Related Posts:

ఆగష్టు 2014 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగష్టు 2014 మూడవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ, డా.గాయత్రీదేవి వరుసగా 2 వారాలుగా
2 ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ రీ ఎంట్రీ
3 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ వరుసగా 5 వారాలుగా
4 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరంద్రనాథ్ న్యూ ఎంట్రీ
5 మిస్సింగ్ నెంబర్ మధుబాబు వరుసగా 3 వారాలుగా
6 ఆంధ్రనగరి సాయి పాపినేని రీ ఎంట్రీ
7 కొసరు కొమ్మచ్చి మల్టిపుల్ ఆదర్స్ న్యూ ఎంట్రీ
8 గీతాంజలి మువ్వల సుబ్బరామయ్య రీ ఎంట్రీ
9 పరికిణీ!! తనికెళ్ళ భరణి వరుసగా 5 వారాలుగా
10 మూలింటామె నామిని వరుసగా 2 వారాలుగా

Related Posts:

ఆగష్టు 2014 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగష్టు 2014 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా? శ్రీనివాస్ వరుసగా 4 వారాలుగా
2 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ & డా.గాయత్రీదేవి రీ-ఎంట్రీ
3 మా ఇంటి రామాయణం పొత్తూరి విజయలక్ష్మి వరుసగా 3 వారాలుగా
4 పరికిణీ!! తనికెళ్ళ భరణి వరుసగా 4 వారాలుగా
5 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ
6 నేను నా బాశాలి మా పిల్లనాకొడుకు వేంపల్లి రెడ్డి నాగరాజు న్యూ ఎంట్రీ
7 చక్రతీర్థం మధుబాబు వరుసగా 2 వారాలుగా
8 మూలింటామె నామిని రీ ఎంట్రీ
9 ఒక అలవాటు డా. టి.ఎస్.రావు న్యూ ఎంట్రీ
10 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 19 వారాలుగా

Related Posts:

ఆగష్టు 2014 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగష్టు 2014 మొదటి వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 మా ఇంటి రామాయణం పొత్తూరి విజయలక్ష్మి వరుసగా 2 వారాలుగా
2 ప్యాసా తనికెళ్ళ భరణి వరుసగా 3 వారాలుగా
3 కాళికాలయం మధుబాబు రీ ఎంట్రీ
4 చాణక్య శ్రీ శార్వరి వరుసగా 18 వారాలుగా
5 ది సీక్రెట్ వేణు భగవాన్ రీ ఎంట్రీ
6 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 3 వారాలుగా
7 వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ వరుసగా 2 వారాలుగా
8 వజ్రాల దీవి అడపా చిరంజీవి వరుసగా 6 వారాలుగా
9 అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ వరుసగా 2 వారాలుగా
10 శత్రువుతో ప్రయాణం కె.రామలక్ష్మి న్యూ ఎంట్రీ

Related Posts:

జూలై 2014 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూలై 2014 నాలుగవ వారంలోkinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 ప్యాసా తనికెళ్ళ భరణి వరుసగా 2 వారాలుగా
2 మా ఇంటి రామాయణం పొత్తూరి విజయలక్ష్మి రీ ఎంట్రీ
3 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 2 వారాలుగా
4 వజ్రాల దీవి అడపా చిరంజీవి వరుసగా 5 వారాలుగా
5 చాణక్య శ్రీ శార్వరి వరుసగా 17 వారాలుగా
6 పెళ్ళంటూనే వేడెక్కిందే గాలి అద్దంకి అనంతరామ్ వరుసగా 4 వారాలుగా
7 అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ రీ ఎంట్రీ
8 మనీ పర్స్-2 శ్రమలేని ఆదాయం వంగా రాజేంద్రప్రసాద్ వరుసగా 2 వారాలుగా
9 వోడ్కా విత్ వర్మ సిరాశ్రీ రీ ఎంట్రీ
10 వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ ఎంట్రీ

Related Posts:

జూలై 2014 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూలై 2014 మూడవ వారంలోkinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 వజ్రాల దీవి అడపా చిరంజీవి వరుసగా 4 వారాలుగా
2 పెళ్ళంటూనే వేడెక్కిందే గాలి అద్దంకి అనంతరామ్ వరుసగా 4 వారాలుగా
3 ప్యాసా తనికెళ్ళ భరణి న్యూ ఎంట్రీ
4 ఆనంద జ్యోతి మధుబాబు వరుసగా 12 వారాలుగా
5 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ రీ ఎంట్రీ
6 మనీపర్స్ వంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ రీ ఎంట్రీ
7 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 16 వారాలుగా
8 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ వరుసగా 2 వారాలుగా
9 అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి రీ ఎంట్రీ
10 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ , డా.గాయత్రీదేవి వరుసగా 2 వారాలుగా

Related Posts:

జూలై 2014 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూలై 2014 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 పెళ్ళంటూనే వేడెక్కిందే గాలి అద్దంకి అనంతరామ్ వరుసగా 3 వారాలుగా
2 వజ్రాల దీవి అడపా చిరంజీవి వరుసగా 3 వారాలుగా
3 శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ జులై 2014 శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ మ్యాగజైన్ రీ ఎంట్రీ
4 వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ ఎంట్రీ
5 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 15 వారాలుగా
6 ఆనంద జ్యోతి మధుబాబు వరుసగా 11 వారాలుగా
7 అరేబియన్ కామ శాస్త్రము శివరామ్ రీ ఎంట్రీ
8 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ , డా.గాయత్రీదేవి రీ ఎంట్రీ
9 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ ఎంట్రీ
10 నా ఆత్మకథ మరియు రోజుకో సూక్తి స్వామి వివేకానంద రీ ఎంట్రీ

Related Posts: