జనవరి 2014 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జనవరి 2014 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
2. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
3.A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
4. మిథునం …శ్రీరమణ
5. మర్డరింగ్ డెవిల్స్ మధుబాబు
6. ఫేస్‌బుక్ గైడ్ నగేష్ బీరెడ్డి
7. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
8. రామాయణ విషవృక్షంరంగనాయకమ్మ
9. అమ్మ కడుపు చల్లగా గొల్లపూడి మారుతిరావు
10. 100% నవ్వు కథలు వడ్లమన్నాటి గంగాధర్

Related Posts:

జూన్ 2013 మొదటి వారంలో కినిగె పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూన్ 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. యుగానికి ఒక్కడుయు. వినాయకరావు
2. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
3. అచలపతి కథలు 2 ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్
4. డబ్బు మైనస్ డబ్బుయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
5. రెండోసారి కూడా నిన్నే ప్రేమిస్తాసూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
6. మిథునంశ్రీరమణ
7. శిక్షమధుబాబు
8. పొత్తూరి విజయలక్ష్మి హాస్య కథలు…పొత్తూరి విజయలక్ష్మి
9. రామాయణ విషవృక్షంరంగనాయకమ్మ
10. మిసిమి మే 2013మిసిమి

Related Posts: